Helhetsleverantör inom bygg

ProffsVal är din förstklassiga leverantör av byggprodukter! Vi är stolta över att vara det självklara valet för alla dina byggbehov, och här är några goda skäl till varför du bör välja oss som din pålitliga partner:

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Genom denna integritetspolicy vill vi informera om hur dina personuppgifter behandlas i din kontakt med oss under något av våra varumärken, Proffsval Sweden AB 559464-5706. Vi värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd.

Behandling av dina personuppgifter

I samband med din interaktion med oss kommer du att delge viss information om dig själv, exempelvis när du köper våra produkter, använder våra tjänster, kontaktar vår kundservice, skapar ett konto eller blir medlem i vår kundklubb. Vi samlar endast in personuppgifter från dig som vi anser vara nödvändiga för att uppnå de angivna syftena med behandlingen. Beroende på hur du interagerar med oss kan följande typer av personuppgifter om dig samlas in:

Identifieringsuppgifter (namn, kundnummer, adress, telefonnummer, e-postadress)

Företagsrelaterade uppgifter (företagsnamn, kundnummer, organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress)

Yrkesuppgifter och anställningsinformation (anställningsdetaljer, arbetsgivare, titel)

Elektronisk identifieringsdata (IP-adresser, enhetsidentifierare, cookies)

Köpuppgifter (köphistorik, information om produkter eller tjänster)

Platsdata (lokaliseringsuppgifter såsom GPS)

Kortuppgifter (kontonummer, kredit-/betalkortinformation)

Ekonomisk information (kreditvärdighet, ekonomisk situation)

Identifieringshandlingar (personnummer, nationellt ID-kort, pass)

Övriga uppgifter som du delger oss (svar i kundundersökningar, information i korrespondens, kontakter med kundservice, deltagande i event, etc.)

Offentliga uppgifter som du delger till en tredje part

Syfte, laglig grund och lagringsperiod för behandling

Dina uppgifter behandlas för nedanstående syften, och Proffsval Sweden AB kommer inte att behandla uppgifterna på ett sätt som strider mot dessa ändamål eller gällande lagar och regler. Behandlingen av dina personuppgifter kommer inte att överstiga den tid som är nödvändig för att uppfylla ändamålen eller vad som tillåts enligt tillämpliga lagar och regler.

Skapa, administrera och leverera kundorder samt fakturering och betalningshantering

Vi behandlar dina personuppgifter för att skapa, administrera och leverera kundorder samt för fakturering och betalningshantering. Den lagliga grunden är att uppfylla det ingångna köpeavtalet eller vidta åtgärder innan sådant avtal ingås. Uppgifterna sparas tills köpet har genomförts och för den period som krävs för att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Hantera och administrera kundklubbsmedlemskap

Om du är medlem i Proffsval kundklubb behandlar vi dina personuppgifter för att hantera och administrera kundklubbsmedlemskapet, inklusive tillhandahållande av förmåner kopplade till medlemskapet. Laglig grund är att uppfylla kundklubbsavtalet. Uppgifterna sparas tills medlemskapet avslutas, antingen manuellt eller automatiskt efter 24 månaders inaktivitet.

Hantera kundserviceärenden

Dina personuppgifter behandlas i samband med kundserviceärenden för att tillhandahålla rätt service och hjälp vid frågor kring våra produkter och tjänster. Laglig grund är en intresseavvägning för att hjälpa våra kunder. Uppgifterna sparas tills kundserviceärendet avslutas.

Förbättra produkter och tjänster

Personuppgifter behandlas för att förbättra produkter, tjänster, hemsida och kommande app. Laglig grund är en intresseavvägning för att förbättra befintliga tjänster och produkter. Uppgifterna sparas i 36 månader från insamling.

Skicka direktmarknadsföring

Personuppgifter behandlas för att skicka direktmarknadsföring, inklusive nyhetsbrev och andra erbjudanden. Laglig grund kan vara intresseavvägning eller ditt samtycke. Uppgifterna sparas max ett år efter avslutat kundförhållande eller tills du återkallar samtycket.

Förhindra missbruk av tjänster, skydda säkerheten och fastställa/försvara rättsliga anspråk

Personuppgifter behandlas för att förhindra missbruk av tjänster, skydda säkerheten och fastställa/försvara rättsliga anspråk. Laglig grund är en intresseavvägning för att tillhandahålla säkra tjänster. Uppgifterna sparas så länge som nödvändigt för att fastställa/försvara rättsliga anspråk och en månad därefter.

Fullgöra skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut

Personuppgifter behandlas för att fullgöra skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut, exempelvis gällande produktsäkerhet, bokföringskrav eller domstolsbeslut. Uppgifterna sparas tills den rättsliga förpliktelsen är uppfylld, dock högst tio år från insamling.

Användning av Cookies

Vid besök på vår webbplats behandlas dina personuppgifter genom cookies. Läs mer om vår användning av cookies på www.proffsval.se/privat/cookies

Åtkomst till personuppgifter

Proffsval Sweden AB delar endast dina personuppgifter när det är lagkrav eller tillåtet enligt lag. Vi kan dela uppgifter med samarbetspartners, leverantörer, logistikföretag, försäkringsgivare, betalleverantörer, tjänsteleverantörer inom reskontra och inkassoverksamhet samt myndigheter.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Personuppgifter behandlas generellt endast inom EU/EES.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Proffsval är mån om att skydda dina personuppgifter. Vi, alla inom vår koncern, samt i förekommande fall tredje parter, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifter lagras och det krävs lösenord och användarnamn för att logga in i dessa system.

Dina rättigheter

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss på följande kontaktuppgifter: [email protected] eller Proffsval Sweden Ab, Datavägen 5, 175 43 Järfälla.